СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕЛЕЖАН COVID-19 /
COVID-19 RECOVERY CERTIFICATE
Име / Name
КАТЕРИНА / KATERINA
Презиме / Surname
ШОЈИЌ / SHOJIKJ
Тип на тест / Type of test
rt-PCR
Дата на позитивен резултат / Date of positive result
05.08.2021
____________
Податоците се обезбедени преку системот